MeixnerAlapitvany_szines_logo

Alapítványunk

Dr. Meixner Ildikó
Dr. Meixner Ildikó

Dr. Meixner Ildikó (1928-2000) orvosnak készült. Orvosi tanulmányait elkezdte a müncheni egyetemen 1947-ben. Magyarországra hazatérve ezt nem folytathatta. Az akkori politikai légkörben – értelmiségi származása és gyakorló katolikus hitéleti tevékenysége miatt – nem engedélyezték. Végül a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát végezte el, majd rövidesen a logika és a pszichológia szakot az ELTE Bölcsészettudományi Karán.

A nyolcvanas évek elején – az első megnyíló lehetőséget igénybe véve- világi teológus diplomát is szerzett. Egész életében hitoktatói tevékenységet is végzett. Kandidátusi disszertációját 1997-ben védte meg nagy sikerrel: a Tudományos Minősítő Bizottság iskolateremtő tudományos munkásságára tekintettel a nagydokori cím odaítélésére irányuló eljárás megindítását kezdeményezte. Erre betegsége és korai halála miatt sajnos már nem kerülhetett sor. Kezdettől fogva egyesíteni tudta az elméleti kutatást és a gyakorlatot. Pályája kezdetén a gyermeki beszédfejlődéssel foglalkozott, megfigyeléseinek, kísérleteinek eredményeként új módszert dolgozott ki a beszédfejlesztésre. Pályafutása 50 éve alatt számtalan megkésett beszédfejlődésű és beszédzavarban szenvedő gyermeket tanított meg beszélni.

Az 1960-as évektől érdeklődése az olvasás-, írástanulás és tanítás felé fordult, mert munkája során azt tapasztalta, hogy a beszédhibás és a beszédzavarban szenvedő gyermekek igen nehezen sajátítják ezt el.

Kidolgozott egy módszert, a dyslexia prevenciós és reedukációs módszert, mely játékosan, de igen hatékonyan fejleszti a gyermekeket, megelőzi a dyslexiás tünetek kialakulását, ill. kezeli azokat. A Meixner Ildikó által létrehozott Meixner Alapítvány ezen módszerek alkalmazását és továbbfejlesztését tűzte ki célul.

Tevékenységünket három fő csoportba sorolhatjuk

1. A Meixner Ambulancia és Módszertani Központ működtetése:

2001 óta működő ambulanciáinkon sikeresen végzünk diagnosztikai és terápiás munkát, beszédproblémával és ennek következtében kialakult tanulási zavarokkal (dyslexiával és dysgraphiával) küzdő gyermekeket segítve.

Azon kevés helyek egyike vagyunk az országban ahol a 3-4 éves dysphasiás gyermekek szakszerű terápiája megvalósulhat – ezt kiemelt feladatunknak tekintjük.

A gyermekek egy része olyan organikus sérüléssel jön világra, melynek következtében beszédzavar alakul ki. Az ilyen gyermek 3 éves korában csak pár szót mond, beszéde idegenek számára legtöbbször érthetetlen, rendszeres, módszeres terápia nélkül az anyanyelvét sem tudja megfelelő szinten elsajátítani, még kiváló intellektus mellett sem.

 

Sok gyereket sikerült diagnosztizálnunk és kezelnünk, ezért szeretnénk, ha minél többen alkalmaznák módszerünket.

Célunk, hogy minél több olyan logopédus szakembert képezzünk, aki ennek a problémának a diagnosztikáját és terápiáját sikeresen végzi.

1155 Budapest, Tóth István utca 111.
1155 Budapest, Tóth István utca 111.

Ambulanciánkon emellett óvodás és általános iskolás gyermekekkel is foglalkozunk, sokukat óvodás kortól az általános iskola befejezéséig tanítjuk.

A beszédfejlesztés mellett olvasás, írás zavarban szenvedő gyermekek fejlesztését is vállaljuk, és dyslexia prevenciós foglalkozásokat is tartunk a veszélyeztetett gyermekeknek.

Részletes  pedagógiai, logopédiai, pszichológiai vizsgálat elvégzése után állítunk föl diagnózist. Szükség esetén mozgásvizsgálatot végzünk. A hozzánk forduló szülőket a diagnózis felállítása után igyekszünk segíteni a megfelelő terápia megtalálásában (amennyiben ezt nem mi végezzük), gyakorta felvesszük a kapcsolatot az érintett gyermeket tanító vagy fejlesztő pedagógusokkal.

Ambulanciánk módszertani központként is működik, tehát nyitott az érdeklődő pedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok részére, és természetesen gyakorlóhely az akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyamaink hallgatói számára.

2. Alapítványunk a fenntartója a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek.

Ebben az iskolában integrált keretek között tanítunk sajátos nevelési igényű beszédzavarban szenvedő, ennek következtében tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket.

3. Alapítványunk 1993 óta sikerrel szervez akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyamokat a Meixner-féle diagnosztika, illetve dyslexia prevenciós és reedukációs módszertan ismertetése céljából. A hallgatók betekintést nyerhetnek a beszédzavarok témakörébe, annak korrekciós lehetőségeibe, hatékony, jól használható ismereteket sajátíthatnak el az olvasás-, írászavarok diagnosztikájának és terápiájának módszertanából.

Frissítettük az alapítványunk tevékenységeiről szóló leírást, illetve az alábbi linken bemutatkoznak a Kuratórium és a Szakmai Koordinációs Testület tagjai is: Bemutatkozás

feliratkozás hírlevélre

Tájékoztató

Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat, hogy az „Országos kutatás diákok körébena gyermekek olvasástechnikai tudásának és szövegértésének feltérképezésére, sztenderdizálás” elnevezésű kutatási projekt keretében, a Magyar Nemzeti Bank jóvoltából alapítványunk elkészült az 2. évfolyamosok mérésére szolgáló olvasólap aktualizálásával.


A vizsgálati anyag szakemberek számára térítésmentesen igényelhető név, végzettség és munkahely megjelölésével az alapitvany@meixner.hu címen.


Eddig elkészült olvasólapjaink:
1-2. évfolyam, 2-3. évfolyam, 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam.

Támogatónk:

Alapítványunk a sztenderdizálási munka folytatásaként a 2016/2017-es tanév végén az 1. évfolyamosok mérésére kidolgozott olvasásvizsgálat aktualizálását végezte el  részben saját forrásból, részben önkéntesek társadalmi munkájából, részben  támogatásból, melyet ezúton is köszönünk. Az átdolgozott olvasólapokat, illetve a hozzájuk tartozó instrukciós füzetet az alapítvány e-mail címén lehet igényelni – szakmai végzettség, munkahely megjelölésével.

A Meixner Alapítvány az 5. évfolyamosok mérésére kidolgozott olvasásvizsgálat sztenderdizálását is elvégezte a 2015/2016-os tanév végén, részben saját forrásból, részben önkéntesek társadalmi munkájából, részben támogatásból, melyet ezúton is köszönünk. Az átdolgozott olvasólapokat, illetve a hozzájuk tartozó instrukciós füzetet az alapítvány e-mail címén lehet igényelni – szakmai végzettség, munkahely megjelölésével.

A 3. évfolyamosok mérésére kidolgozott olvasásvizsgálat sztenderdizálását alapítványunk elindította, részben saját forrásból, részben önkéntesek társadalmi munkájából, részben a Richter Gedeon Nyrt. támogatásából, melyet ezúton is köszönünk. A folyamat első eredményeiről Sipos Zsóka (logopédus – okl. gyógypedagógus, Meixner Alapítvány) 2015. december 9-én a Dyslexiás Gyermekekért Egyesületnél előadást tartott, melynek anyaga megtekinthető itt.
A diák további felhasználásához kérjék az előadó engedélyét. Tel: +36-20-242-6280
Az átdolgozott olvasólapokat, illetve a hozzájuk tartozó instrukciós füzetet az alapítvány e-mail címén lehet igényelni – szakmai végzettség, munkahely megjelölésével.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
|