MeixnerAlapitvany_szines_logo

Meixner Ildikó Játékház című olvasókönyvcsaládjának alkalmazására felkészítő akkreditált továbbképzés – 57 óra – 455/10/2022.

A továbbképzés keretében Meixner Ildikó diszlexia prevenciós módszerén alapuló 1. osztályos olvasókönyvcsaládját mutatjuk

A módszer azért kiemelt jelentőségű, mert alkalmazása esetén a veszélyeztetett gyermekek túlnyomó többségénél elkerülhető az olvasási problémák kialakulása, a harmonikus fejlődésű gyermekek esetében pedig az aprólékos kidolgozottság, a sok szemléltető eszköz és változatos gyakorlóanyag könnyed, stresszmentes olvasástanulást tesz lehetővé. A továbbképzés tematikája szerint 4 fő részből áll:

1. A Meixner-féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer elméleti háttere – Elméleti összefoglaló az olvasástanítás pszichológiai alapjairól, a homogén gátlás jelenségéről, az eltérő nyelvi fejlődésről, a sikeres olvasástanulás feltételeiről, a diszlexia fogalmáról, az olvasás vizsgálatáról

2. Az írás-előkészítés, írástanítás elméleti háttere, készségfejlesztő gyakorlatok bemutatása – Elméleti összefoglaló az írástanítás pszichológiai alapjairól, az írástanulás során jelentkező nehézségek mibenlétéről és megelőzéséről, a diszgráfia tüneteiről, az írás vizsgálatáról. Az írástanulás kezdetén alkalmazható készségfejlesztő gyakorlatok kipróbálása és megtanulása.

3. A Meixner-féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer gyakorlata – Ebben a részben részletesen ismertetjük a diszlexia prevenciós olvasástanítási módszerben kiemelt jelentőségű készségfejlesztő gyakorlatokat, a betűtanítás speciális formáját, az összeolvasás tanítását, a szavak, mondatok, szövegolvasás módszertanát. Bemutatjuk a diszlexia prevenciós olvasástanítási módszerben teljesen egyedi olvasástanítást segítő eszközkészletet, az úgynevezett borítékos feladatok rendszerét. Az elsajátítandó módszertant filmvetítésekkel tesszük még szemléletesebbé.

4. Csoportmunka – A csoportos foglalkozásokon a résztvevők megtanulhatják az egyéni korrekcióra is alkalmas feladatok készítésének alapelveit, és gyakorlatot szerezhetnek a diszlexia prevenciós órák óravázlatainak és taneszközeinek elkészítésében.

Az egyes témakörök megértését témakör-záró teszttel ellenőrizzük. A továbbképzés szóbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele az órák 80 %-án való részvétel. A szóbeli vizsga a továbbképzés elején kiadott tételsor alapján zajlik, a szóbeli vizsgán a résztvevők bemutatnak egy óravázlatot a vizsgáztatónak. Ezt külön nem osztályozzuk, de elkészültének hiányában nem adható ki a tanúsítvány. Értékelés: nem felelt meg, megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt.

A továbbképzés helye, ideje:

online tér + Rákospalotai Meixner Általános Iskola és AMI, 1155 Budapest, Tóth István u. 100.

2024. március – június

kb. 5 péntek délután – szombat egész nap + szóbeli vizsga

Részvételi díj: 130.000,-Ft/fő

Jelentkezni 2024. március 10-ig lehet!

Részletek a regisztrációs lapon!

Tájékoztató: Nyomtatható változat

feliratkozás hírlevélre

Tájékoztató

Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat, hogy az „Országos kutatás diákok körébena gyermekek olvasástechnikai tudásának és szövegértésének feltérképezésére, sztenderdizálás” elnevezésű kutatási projekt keretében, a Magyar Nemzeti Bank jóvoltából alapítványunk elkészült az 2. évfolyamosok mérésére szolgáló olvasólap aktualizálásával.


A vizsgálati anyag szakemberek számára térítésmentesen igényelhető név, végzettség és munkahely megjelölésével az alapitvany@meixner.hu címen.


Eddig elkészült olvasólapjaink:
1-2. évfolyam, 2-3. évfolyam, 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam.

Támogatónk:

Alapítványunk a sztenderdizálási munka folytatásaként a 2016/2017-es tanév végén az 1. évfolyamosok mérésére kidolgozott olvasásvizsgálat aktualizálását végezte el  részben saját forrásból, részben önkéntesek társadalmi munkájából, részben  támogatásból, melyet ezúton is köszönünk. Az átdolgozott olvasólapokat, illetve a hozzájuk tartozó instrukciós füzetet az alapítvány e-mail címén lehet igényelni – szakmai végzettség, munkahely megjelölésével.

A Meixner Alapítvány az 5. évfolyamosok mérésére kidolgozott olvasásvizsgálat sztenderdizálását is elvégezte a 2015/2016-os tanév végén, részben saját forrásból, részben önkéntesek társadalmi munkájából, részben támogatásból, melyet ezúton is köszönünk. Az átdolgozott olvasólapokat, illetve a hozzájuk tartozó instrukciós füzetet az alapítvány e-mail címén lehet igényelni – szakmai végzettség, munkahely megjelölésével.

A 3. évfolyamosok mérésére kidolgozott olvasásvizsgálat sztenderdizálását alapítványunk elindította, részben saját forrásból, részben önkéntesek társadalmi munkájából, részben a Richter Gedeon Nyrt. támogatásából, melyet ezúton is köszönünk. A folyamat első eredményeiről Sipos Zsóka (logopédus – okl. gyógypedagógus, Meixner Alapítvány) 2015. december 9-én a Dyslexiás Gyermekekért Egyesületnél előadást tartott, melynek anyaga megtekinthető itt.
A diák további felhasználásához kérjék az előadó engedélyét. Tel: +36-20-242-6280
Az átdolgozott olvasólapokat, illetve a hozzájuk tartozó instrukciós füzetet az alapítvány e-mail címén lehet igényelni – szakmai végzettség, munkahely megjelölésével.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.