MeixnerAlapitvany_szines_logo

A Meixner Ildikó által kidolgozott diszlexia prevenciós és reedukációs módszer ismertetése c. akkreditált pedagógus-továbbképzés – 120 óra – 454/10/2022.

A továbbképzés keretében Meixner Ildikó diszlexia prevenciós és reedukációs módszerének részletes elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását ismertetjük. A tanfolyam hasznos lehet tanítóknak,
tanároknak, gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak, fejlesztő pedagógusoknak egyaránt, akik diszlexiás gyermekekkel kapcsolatba kerülhetnek.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők legyenek képesek a diszlexia felismerésére, illetve a diszlexiás gyermekek fejlesztésére. Súlyosabb esetekben a diszlexia terápiájában járatos logopédussal vagy más gyógypedagógussal együttműködve, enyhébb esetekben önállóan. Ennek érdekében – a tanfolyamon résztvevők megismerik a Meixner-féle diszlexia prevenciós és reedukációs módszer elméleti hátterét: a harmonikus nyelvi fejlődés menetét, az idegrendszer fejlődésének alapvető mechanizmusait, a sikeres olvasástanulás alapfeltételeit, a Ranschburg-féle homogén gátlás jelenségét. Képessé válnak a Meixner-féle diszlexia prevenciós és reedukációs módszert alkotóan
alkalmazni: ismerik a módszer részét képező speciális módszertani lépéseket, egyes vizsgálati metodikákat, készségfejlesztési eljárásokat, speciális differenciált óraszervezési módszereket. A
diszlexiás gyermekek vizsgálatának lépéseit csoportos beszélgetés formájában is feldolgozzuk a következőképpen: max. 20 fős csoportokban beszéljük meg a résztvevők saját vizsgálati tapasztalatait, és közösen értelmezzük a kapott eredményeket. A továbbképzés résztvevőinek lehetőségük nyílik arra, hogy a Meixner-féle diszlexia prevenciós és reedukációs módszer gyakorlati
alkalmazásában, a terápiához alapvetően szükséges speciális feladattípusok megszerkesztésében és elkészítésében is tapasztalatot szerezzenek, megtanuljanak terápiás tervet összeállítani; a
módszertan alapelveinek és követelményeinek megfelelő óravázlatokat készíteni. A résztvevőknek lehetőségük nyílik a gyakorlatban is kipróbálni a diszgráfiás gyermekek kézügyességének fejlesztését szolgáló játékokat, az olvasástechnikát, a figyelmet fejlesztő játékokat.

Az elsajátítandó tananyagot előadások keretében ismertetjük. A megértést segítő demonstrációkkal mindig törekszünk a szemléletességre. Az egyes témakörök megértését témakör-záró teszttel ellenőrizzük. A továbbképzés szóbeli vizsgával zárul, melynek időpontja előtt a résztvevők záródolgozatot adnak le. A záródolgozat tartalma: egy diszlexiás gyermek felmérése, a kapott eredmények alapján a vizsgált gyermek számára a legoptimálisabb, hatékony terápiás terv készítése.

A továbbképzés végén azok a résztvevők kapnak tanúsítványt, akik az órák legalább 80 %-án részt vettek, sikeres vizsgát tettek és értékelhető záródolgozatot adtak le. A tanúsítvány minősítése a
záródolgozat és a szóbeli vizsga jegyeiből tevődik össze. A tanúsítvány minősítése lehet: nem felelt meg, megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt.

A továbbképzés helye, ideje:

Online tér + Rákospalotai Meixner Általános Iskola és AMI, 1155 Budapest, Tóth István u. 100.

2023. november – 2024. május

(nagyjából kéthetente péntek délután – szombat egész nap) + szóbeli vizsga

Részvételi díj: 225.000,-Ft/fő

Jelentkezni 2023. október 25-ig lehet!

Részletek a regisztrációs lapon!

Tájékoztató: Nyomtatható változat

feliratkozás hírlevélre

Tájékoztató

Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat, hogy az „Országos kutatás diákok körébena gyermekek olvasástechnikai tudásának és szövegértésének feltérképezésére, sztenderdizálás” elnevezésű kutatási projekt keretében, a Magyar Nemzeti Bank jóvoltából alapítványunk elkészült az 2. évfolyamosok mérésére szolgáló olvasólap aktualizálásával.


A vizsgálati anyag szakemberek számára térítésmentesen igényelhető név, végzettség és munkahely megjelölésével az alapitvany@meixner.hu címen.


Eddig elkészült olvasólapjaink:
1-2. évfolyam, 2-3. évfolyam, 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam.

Támogatónk:

Alapítványunk a sztenderdizálási munka folytatásaként a 2016/2017-es tanév végén az 1. évfolyamosok mérésére kidolgozott olvasásvizsgálat aktualizálását végezte el  részben saját forrásból, részben önkéntesek társadalmi munkájából, részben  támogatásból, melyet ezúton is köszönünk. Az átdolgozott olvasólapokat, illetve a hozzájuk tartozó instrukciós füzetet az alapítvány e-mail címén lehet igényelni – szakmai végzettség, munkahely megjelölésével.

A Meixner Alapítvány az 5. évfolyamosok mérésére kidolgozott olvasásvizsgálat sztenderdizálását is elvégezte a 2015/2016-os tanév végén, részben saját forrásból, részben önkéntesek társadalmi munkájából, részben támogatásból, melyet ezúton is köszönünk. Az átdolgozott olvasólapokat, illetve a hozzájuk tartozó instrukciós füzetet az alapítvány e-mail címén lehet igényelni – szakmai végzettség, munkahely megjelölésével.

A 3. évfolyamosok mérésére kidolgozott olvasásvizsgálat sztenderdizálását alapítványunk elindította, részben saját forrásból, részben önkéntesek társadalmi munkájából, részben a Richter Gedeon Nyrt. támogatásából, melyet ezúton is köszönünk. A folyamat első eredményeiről Sipos Zsóka (logopédus – okl. gyógypedagógus, Meixner Alapítvány) 2015. december 9-én a Dyslexiás Gyermekekért Egyesületnél előadást tartott, melynek anyaga megtekinthető itt.
A diák további felhasználásához kérjék az előadó engedélyét. Tel: +36-20-242-6280
Az átdolgozott olvasólapokat, illetve a hozzájuk tartozó instrukciós füzetet az alapítvány e-mail címén lehet igényelni – szakmai végzettség, munkahely megjelölésével.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.